Køletårn vedligehold

Køletårn vedligehold - Korrossion/aflejring
CORFIT CT PROTECT A

CORFIT CT PROTECT A

DOWNLOAD SDS

Hårdhedsstabilisator, korrosionsinhibitor og dispergeringsmiddel til kølesystemer med hårdt vand og højt fast indhold

Corfit Protect A bruges i “alt organisk” -metoden til at forhindre kalkdannelse, dannelse af slam i kølesystemer og ikke-drikkevandssystemer med højere faststofindhold, f.eks. genkølesystemer, raffinaderier, kemiske og stålværker og skyllevand fra renseanlæg til affaldsgas.

I modsætning til Corfit Protect B er måleffekten primært hårdhedsstabilisering.

Kontakt os for køb

Product
Details

Anvendelse:
  • Vandbehandlingsmiddel
Emballage:
  • 25 kg
  • 1000 kg
Produkttype:
  • Koncentrat
Indholdsstoffer:

Phosphonater
Polyelektrolytter

Holdbarhed:
  • 4 år
Levering/Opbevaring:
  • Ikke farlig gods. Ingen specielle leverings-, sikkerheds- og opbevaringsbestemmelser.

PRODUKT BESKRIVELSE