Cisterner og reservoir

Rengøring og desinfektion af drikkevandskamre- og drikkevandstanke.
Sanosil Clean TW

Sanosil Clean TW

DOWNLOAD DATABLAD

Rengøringsmiddel til afvandingsbassiner / reservoirer

Sanosil Clean TW er specielt udviklet til at rengøre og vedligeholde drikkevandsfaciliteter såsom tanke, brønde, filtre, rørsystemer og vandbehandlingsanlæg mv.

De kemisk rene organiske og uorganiske syrer med biologisk nedbrydelige hæmmere og befugtningsmidler indeholdt i Sanosil Clean TW er ideelle til fjernelse af alger, jernaflejringer, kalk, manganaflejringer og tilstopning af jern osv.
Anvendes med en lavtrykssprøjte. Efter behandling skylles de opløste urenheder simpelthen væk ved højt tryk. Efter neutralisering kan spildevandet føres tilbage til kloaksystemet.

Kontakt os for køb

Product
Details

Anvendelse:
  • Rengøringsmiddel
Emballage:
  • 25 kg
Indholdsstoffer:

Syrer
Befugtningsmidler
Kompleksbyggere

Produkttype:
  • Meget koncentreret (Kun til professionel brug)
Holdbarhed:
  • 4 år
Levering/Opbevaring:
  • Farlig gods. Specielle leverings-, sikkerheds- og opbevaringsbestemmelser.

MEDIA DRIKKEVANDSTANKE