Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg
  • Home
  • bc-separator
  • Overfladedesinfektion
  • bc-separator
  • HVAC systemer
  • bc-separator
  • Ventilationsanlæg Ventilationsanlæg

Rengøring og desinficering af ventilationssystemer: Hvorfor og hvordan?

Ventilationssystemer, klimaanlæg, ventilationskanaler … komponenterne involveret i ventilation og aircondition er ret omfattende. Fælles for dem er, at de normalt bliver snavsede og forurenede relativt hurtigt under drift, hvilket gør regelmæssig rengøring og desinficering nødvendig.

VENTILATIONSANLÆG RENGØRING OG DESINFICERING

Rengøring og desinficering af ventilationsanlæg: lovbestemte bestemmelser

Vigtigheden af ​​ventilationsrengøring afspejles i, at der findes særlige regler. Den vigtigste regulering af rengøringsventilationssystem er VDI 6022 – en vejledende vedligeholdelsesventilationssystemer fra VDI (Association of German Engineers), som blev vedtaget i Schweiz som SWKI VA104-1, og vedligeholdelsesventilationssystemer i henhold til VDMA (Association of German Machine og anlægskonstruktion). Vedligeholdelsen af ​​ventilationsanlæggene skal derfor udføres efter en specifik vedligeholdelsesprotokol for ventilationsanlæg.

Rene ventilationsanlæg: Punkt 1. Inspektion

Ventilationssystemer eller RLT-komponenter bliver ikke hurtigt snavsede. Kvaliteten af ​​udeluften, filterteknologi/støvudskiller, udformning af ventilationskanalerne samt anvendelsesform og frekvens giver meget forskellige resultater med hensyn til tilsmudsning og rengøringsintervaller – nødvendighed.
Første skridt mod god hygiejne i ventilationsanlægget er at udarbejde en hygiejneplan, hvor type og hyppighed af rengøring og desinfektion fastlægges efter regelmæssig kontrol (visuel og/eller endoskopisk).

Rene ventilationsanlæg: Punkt 2. Egentlig rengøring

Afhængigt af ventilationssystemets beskaffenhed kan der anvendes våde eller tørre metoder til rengøring. Våd rengøring med aktivt skum og skylning er meget effektivt, men ikke særlig almindeligt. Mekaniske rengøringsmetoder som trykluft, roterende børster og/eller støvsuger bruges langt oftere for at fjerne snavs fra ventilationsrør så grundigt som muligt og for at fjerne det efter at det er blevet fjernet.

Desinficer rengjorte ventilationsanlæg : Spraydesinfektion

Hvis ventilationskanalerne er rene, er det tilrådeligt at desinficere de rengjorte dele af ventilationssystemet. Spraydesinfektion kommer på tale, hvor desinfektionsmiddel presses gennem en slange/mundstykke ud på overfladerne som en rettet fugtspray.

For eksempel anvendes Sanosil S010 og en turbinesprøjteanordning til overflade- og rørledningsdesinfektion her.

Desinficer rengjorte ventilationssystemer: aerosoldesinfektion

Alternativt anvendes aerosoldesinfektion. Finforstøvet desinfektionsmiddel føres ind i ventilationskanalerne som en tør tåge. Åbninger skal naturligvis tildækkes på forhånd for at forhindre, at desinfektionstågen slipper ud.

Egnede materialer er fx Sanosil S010 HC / S015 og en Sanosil Q-Jet enhed.
Denne enhed er et værdifuldt værktøj, især inden for ventilation og aircondition med mange utilgængelige, men tidligere velrensede systemdele med rør eller vinkler.